Privacyverklaring Nieuwenkamp Handelsonderneming
10 april 2018

Uw privacy is voor Nieuwenkamp Handelsonderneming van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.audiovolt.nl allemaal doen met informatie die
we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Nieuwenkamp
Handelsonderneming.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te
laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht, nickname, ip-adres,
e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u
sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke
bewaarplicht).

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en
wijzigen voor de webwinkel. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer,
geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten.
Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar dit gebeurt te allen tijde
geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog
relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over
u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit
altijd aan ons melden.Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens,
profielfoto, factuuradres, geboortedatum en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we
met u sluiten. Wij bewaren deze informatie voor drie maanden.

Contactformulier Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, ip-adres, nickname,
telefoonnummer, betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het
contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met
onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.
Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over
uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen
met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres,
geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract
die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker
kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer
u dat wilt.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de
webwinkel of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte
mogen doen bij de politie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

per e-mail
via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons
blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit
ook doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze webwinkel www.audiovolt.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We
vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij
hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus
altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee
wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de
toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als
dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).
Zij zorgen er voor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Zij kunnen
u dan zelf reclame sturen.
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze webwinkel zijn social media buttons
opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij
de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij
maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
-uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
-inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
-het laten corrigeren van fouten
-het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
-intrekken van toestemming
-bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens
Nieuwenkamp Handelsonderneming
markerkant 10, 128
1312AB Almere
info@audiovolt.nl
036-7603333