BMW 8.8 en 10 inch modellen met wireless Carplay en Android auto installatie handleiding

Je bent hier:
← Alle onderwerpen

BMW 8.8 en 10 inch modellen met wireless Carplay en Android auto

Voor montage van de autoradio kunt u onderstaande stappen in het PDF document doorlopen. Eerst wordt algemene informatie verschaft, vervolgens over het vastzetten en daarna over de bestekkering en de instellingen.

Middels onderstaande PDF bestand kunt u inzien hoe u de autoradio installeert.

BMW 10-8.8 inch Carplay en Android auto diverse modellen installatie handleiding

Indien u nog geen BMW navigatiesysteem heeft, bekijk dan het aanbod op onze pagina:

https://www.audiovolt.nl/product-categorie/auto-radio/bmw-autoradio/

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Audiovolt, Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V.

Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen